Tilldelad Alderbertska konststipendiet

Mycket hedrad har jag tilldelats ett av 2021 års Adlerbertska konststipendier med motiveringen:  

”Hanna Jedvik debuterade 2010 och har sammanlagt skrivit fyra ungdomsböcker. Med korta kapitel och ett rakt och enkelt vardagsspråk vågar hon att ta sig an svåra ämnen och visar inkännande sina unga läsare hur kriser kan hanteras. De senaste två böckerna Sommarplåga (2019) och På andra sidan bron (2020) handlar om Alma från Göteborg, som behöver handskas med komplicerade relationer samt hennes väns självmordsförsök.”

Adlerbertska konsttipendierna delas årligen ut av Sällskapet Gnistan i Göteborg. Stipendiaterna nomineras av Gnistans medlemmar och kan inte sökas.