Göteborgs stad kulturstipendium

Så glad och hedrad över att som författare ha blivit tilldelad Göteborgs stads kulturstipendium för mitt författarskap.
Läs mer om stipendierna här.  

I år var vi bara två författare som fick utmärkelsen och jag vill bara passa på att säga att jag är väldigt glad och stolt över att Arne Nilsson är den andra författaren. Han är en ständigt inspirerande kraft och i sina böcker om Queergöteborg skriver han fram en viktig del av Göteborgs kulturhistoria.

Även jag har har som ambition med mitt författarskap, framför allt i serien om Alma, att sätta icke heteronormativa relationer i fokus, men också att så skriva om dagens unga Göteborg och sätt på kartan

Tre årigt arbetsstipendium från Författarfonden

Jag har tilldelats ett treårigt arbetsstipendium från Författarfonden 2020.Tidigare har jag erhållit två ettåriga arbetsstipendium 2011 och 2012. Blev mycket glad över förtroendet för mitt författarskap samt att det ger mig möjligen att skriva kvalitativ litteratur om ungas värld, deras relationer och kultur . Som tar unga på allvar, men som också skriver in Göteborg och Västsverige på den litterära kartan.