Referensuppdrag

Foto: Ulrika Campell

Jag tar mig an uppdrag som projektledare, producent och researcher för alla typer av mediaproduktioner. Jag åtar mig även produktion av podradio för företag, myndigheter, organisationer eller privatpersoner.

Om ni vill anlita mig för utbildning i journalistisk, litterärt skrivande eller i podradioproduktion går det också utmärkt.

Här följer ett urval av mina tidigare utförda uppdrag:

Lust till läsning - Kultur i Väst

Författare till metodhandboken Lust till läsning – en metodbok för Sommarboken, eller hur du pratar med barn om böcker och läsning. En handbok för bibliotekarier som arbetar med Sommarboken. Boken presenterades i samband med Bokmässan i Göteborg i september 2017.

Förutom intervjuer med bibliotek, som delar med sig av metoder, tankar och idéer, har Hanna Jedvik tagit del av relevant forskning, som visar på betydelsen av läsning och hur man kan skapa lusten till läsning. Och den är lika användbar för pedagoger som bibliotekspersonal eller för alla som har barn omkring sig.” (kulturivast.se)

http://www.kulturivast.se/litteratur/lust-till-lasning-ny-metodbok-om-hur-du-pratar-med-barn-om-bocker-och-lasningHamnar och vatten - Författarcentrum

Medverkade som en av deltagarna i ett gränsöverskridande projekt med litteratur och konst på temat Hamnar och vatten.

https://forfattarcentrum.se/waters-and-harbours-in-the-north/


Partille Stories - Partille kommun

Under hösten 2016 anlitades jag som föreläsare på grundskolor i Partille kommun inom ramen för projektet Partille Stories, ett läs- och skrivprojekt för barn och unga i grundskolan. Jag fick även förtroendet att delta i det efterföljande juryarbetet.

https://www.partille.se/barn–utbildning/verksamhetsutveckling/partille-stories/


Utbildare och konsult i podradioproduktion och webb

Jag anlitas på konsultbasis av myndigheter och förvaltningar som vill utbilda personal i podradioproduktion. Tyngdpunkten i min utbildning ligger i innehållspresentation, form och tilltal samt att konsultativt arbeta för att deltagarna ska hitta till ett personligt uttryck och en lämplig modell utifrån avsändare och syfte. Jag har även anlitats för att utbilda bibliotekspersonal i att skriva kreativt för webben och att nå ut i sociala medier. Bland mina uppdragsgivare finns Närhälsan, Region Halland och Trollhättans Bibliotek.


Projektledare, utbildare, producent - Sveriges Radio

Har anlitats återkommande av Sveriges Radio P1 och P4 i Göteborg för projektledning, producentuppdrag och research. Ledde och planerade det redaktionella arbetet, bokade gäster, skrev manus, sammanställde research, coachade och stöttade programledarna inför och under sändning. Jobbade främst med direktsända stora hearings inför publik på olika scener runt om o Göteborg, utifrån aktuella ämnen med fokus på analys och debatt. I uppdraget ingick även att boka av lokal, ha kontakt med teknisk och administrativ personal samt övrig koordinering. Därtill har jag även varit ansvarig för specialprogram i P1.


Ledamot i arbetsgruppen för barn- och ungdomslitteratur - Statens Kulturråd

Arvoderad arbetande ledamot i arbetsgruppen för barn- och ungdomslitteratur, som tar ställning och fattar beslut om litterärt efterhandsstöd till förlag. ”Arbetsgruppen bedömer ansökningar om litteraturstöd för barn- och ungdomslitteratur som avser bilderböcker (genomillustrerade i fyrfärg), kapitelböcker, romaner och faktaböcker.”(kulturrådet.se)


Journalist och ljuddesigner - Göteborgs Stadsmuseum

Inför utställningen Freddie Wadlings kabinett gjorde jag ett drygt tio djupintervjuer med nyckelpersoner i Freddie Wadlings liv, från såväl yrkesliv som privatliv. Intervjuerna klipptes, mixades och fogades samman till ett tjugotal kollage som finns att lyssna på i utställningen.

https://goteborgsstadsmuseum.se/utstallningar/freddie-wadlings-kabinett


Universitetsadjunkt i radiojournalistik - Göteborgs universitet, JMG

Universitetslärare i radiojournalistik på institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.


Taltidning i tiden - Kultur i Väst

En genomlysning av taltidningen Ljudmagasinet, på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd i syfte att undersöka och utreda hur väl Ljudmagasinets publikation och verksamhet lever upp till sitt regionala uppdrag, samt tänkbar utveckling av verksamheten i framtiden. Genom djupintervjuer med medarbetarna på Ljudmagasinet och på Myndigheten för tillgängliga medier, samt genom att ta del av och sammanställa aktuell forskning om taltidningar och ett medielandskap i förändring sammanställde jag rapporten Taltidning i tiden. Rapporten byggde även på insamlad data av prenumeranter sett över tid och till geografisk spridning.

https://www.kulturivast.se/ljudmagasinetBarnkultur för alla - Kultur i Väst

Dokumentation, sammanställning och presentation av tillgänglighetsarbetet på Barnens kulturkalas på uppdrag av Kultur i Väst och Göteborgs Kulturkalas. Detta för att synliggöra och sprida arbetsmetoder för att arbeta med tillgänglighet inom barnkulturen. Arbetet mynnade ut i rapporten Barnkultur för alla som presenterades i samband med barnkulturkonferensfestivalen Prio 0-18.